נגד: שחיתות, קבוצות אינטרסים, קפיטליזם של מקורבים, מונופולים, הון-שלטון, עיתונות מושחתת. בעד: בעדכם.